與企業攜手達到國際水準
提升國家品牌地位

MENU

Bước 1: Đăng ký chứng nhận TISAX

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận TISAX để đăng ký chứng nhận.

Bước 2: Chuẩn bị chứng nhận

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá chứng nhận TISAX với tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức.

Bước 3: Đánh giá sơ bộ

Tổ chức chứng nhận TISAX đánh giá sơ bộ giai đoạn 1 về Hệ thống bảo mật hông tin của doanh nghiệp.

Bước 4: Đánh giá thực tế

Tổ chức chứng nhận đánh giá thực tế cơ sở, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường của doanh nghiệp.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình TISAX

Tổ chức chứng nhận thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc xây dựng Hệ thống bảo mật thông tin theo TISAX của doanh nghiệp.

Bước 6: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận TISAX để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 7: Cấp báo cáo và nhãn TISAX

Tổ chức chứng nhận cấp báo cáo và nhãn TISAX có hiệu lực trong vòng 03 (ba) năm cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra chắc chắn rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các hành động khắc phục theo yêu cầu.

Bước 8: Đánh giá giám sát định kỳ

Doanh nghiệp trải qua 2 cuộc đánh giá giám sát định kỳ trong 3 năm (12 tháng/lần) để duy trì hiệu lực của nhãn TISAX.

Bước 7: Tái đánh giá TISAX

Doanh nghiệp tái đánh giá TISAX sau 3 năm khi chứng chỉ hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá chứng nhận lặp lại tương tự như các bước trên.
 

 

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
下載價目表