與企業攜手達到國際水準
提升國家品牌地位

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 45001 – KNA CERT

Đào tạo nhận thức và Đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Học phí Ưu đãi – Đào tạo Hiệu quả - Đầu ra chất lượng

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN KHÓA KHÓA ĐÀO TẠO ISO 45001 CỦA KNA?

 • Cung cấp tài liệu tiêu chuẩn Miễn phí
 • Giáo trình đào tạo Chuyên sâu - Thu hút - Hấp dẫn
 • Phương pháp đào tạo Tiên tiến - Dễ hiểu
 • Chia sẻ nhiều ví dụ thực tiễn
 • Tăng cường tương tác nhóm
 • Lý thuyết đi đôi với Thực hành
 • Hỗ trợ Học viên 24/7
 • Cấp chứng chỉ ngay sau Khóa học
 • Giải đáp mọi thắc mắc cả khi Khóa học kết thúc

THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO ISO 45001 CỦA KNA

Tên khóa học: Đào tạo nhận thức và Đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Hình thức đào tạo: Linh hoạt theo nhu cầu Học viên (Online / Offline)

 

Sáng

Tối

Thời gian đào tạo

02 ngày (từ 8h30 đến 17h00)

03 buổi tối (từ 19h00 đến 22h00)

Học phí

1.960.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

 

CHI TIẾT NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO ISO 45001 CỦA KNA

STT

Nội dung

1

Ngày 1: Đào tạo nhận thức chung về Tiêu chuẩn  ISO 45001:2018

 

Giới thiệu chung về ATVSLĐ

 

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018

1.1

Diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018

 •  Phạm vi
 • Tài liệu viện dẫn

Thuật ngữ &định nghĩa

1.2

Diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018

 • Bối cảnh tổ chức:
 • Hiểu bối cảnh tổ chức, nhu cầu người lao động và các bên liên quan khác
 • Xác định phạm vi hệ thống ATVSLĐ
 • Hoạch định hệ thống
 • Sự lãnh đạo và sự tham gia của người lao động:
 • Sự lãnh đạo và cam kết,
 • Chính sách ATVSLĐ
 • Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức
 • Tham gia, tham vấn người lao động
 • Bài tập thảo luận: Chủ đề “tham gia và tham vấn người lao động”

1.3

Diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Hoạch định:

 • Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro và cơ hội
 • Yêu cầu Pháp luật và yêu cầu khác
 • Hoạch định hành động
 • Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu ATVSLĐ
 • Bài tập thảo luận: Chủ đề “ Mối nguy và rủi ro ATVSLĐ”

1.4

Hỗ trợ:

 • Nguồn lực,
 • Năng lực & nhận thức,
 • Trao đổi thông tin,
 • Thông tin dạng văn bản,

1.5

Thực hiện:

 • Hoạch định kiểm soát thực hiện:
 • Loại bỏ mối nguy và giảm rủi ro ATVSLĐ
 • Quản lý sự thay đổi
 • Mua hàng hóa, dịch vụ
 • Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp

 

1.6

Đánh giá kết quả thực hiện:

 • Theo dõi đo lường, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện
 • Đánh giá sự tuân thủ
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo

1.7

Cải tiến:

 • Sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục

2

Hướng dẫn hoạt động đánh giá nội bộ ( ĐGNB)

2.1

Giới thiệu về đánh giá và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATVSLĐ: Khái niệm, mục đích, nguyên tắc và các giai đoạn đánh giá,

Giai đoạn 1: Hoạch định hoạt động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATVSLĐ:

 • Quy trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATVSLĐ,
 • Lập Kế hoạch đánh giá.

2.2

Giai đoạn 2: Chuẩn bị cho cuộc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATVSLĐ:

 • Lập đoàn đánh giá,
 • Lập chương trình đánh giá,
 • Chuẩn bị Bảng câu hỏi đánh giá (Audit Checklist).

Bài tập chuẩn bị đánh giá nội bộ.

2.3

Giai đoạn 3: Tiến hành đánh giá và lập báo cáo:

 • Họp khai mạc,
 • Phương pháp thu thập và đánh giá các bằng chứng đánh giá,
 • Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo cuộc đánh giá,
 • Họp kết thúc.

Bài tập thực hiện đánh giá và báo cáo đánh giá

 

2.4

Bài tập thực hiện đánh giá và báo cáo đánh giá (tiếp theo)

Giai đoạn 4: Thực hiện và giám sát các hoạt động tiếp theo với các phát hiện đánh giá.

Bài tập giám sát hoạt động tiếp theo với báo cáo sự không phù hợp.

 

Tổng kết nội dung khóa học

 

Kiểm tra cuối khóa đào tạo

Đăng ký ngay

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 45001 DÀNH CHO AI?

 • Bất kỳ ai muốn tìm hiểu ISO 45001
 • Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, các quản lý, các giám đốc công ty có áp dụng hệ thống ISO 45001
 • Nhân viên phụ trách đảm bảo về vấn đề an toàn, sức khỏe nghề nghiệp tại doanh nghiệp
 • Các cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất tại các nhà máy, bệnh viện, trường học.
 • Những người thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp của công ty
 • Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì, giám sát hoặc đánh giá OHSMS theo ISO 45001:2018
 • Sinh viên các trường đại học mong muốn tìm hiểu hoặc định hướng nghề nghiệp liên quan đến hoạt động quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học ISO 45001 của KNA

Chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học ISO 45001 của KNA

LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO ISO 45001 CỦA KNA

 • Hiểu về các thuật ngữ, định nghĩa trong bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018
 • Nắm vững các nguyên tắc của ISO 45001
 • Biết về quy trình thiết kế và triển khai hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Có thêm kiến thức về quy trình và cách tiến hành đánh giá nội bộ
 • Chuẩn bị một kế hoạch đánh giá tại chỗ phù hợp với bối cảnh và quy trình của doanh nghiệp
 • Biết thêm được nhiều kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia
 • Nắm bắt các kỹ năng làm việc tốt hơn
 • Được giải đáp mọi thắc mắc về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
Nhận ngay tư vấn từ chuyên gia

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN HỌC PHÍ

 • Tên học viên + SĐT + Khóa đào tạo ISO 45001
 • Số tài khoản: 19036073705016
 • Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA
 • Chi nhánh: Ba Đình - Hà Nội 
 • Ngân hàng: TECHCOMBANK (Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam)

→ Tham khảo thêm các Khóa học tiêu chuẩn khác tại KNA CERT: Khóa học 22000, Khóa học C-TPAT

Hình ảnh học viên sau khi hoàn thành khóa học

Hình ảnh học viên sau khi hoàn thành khóa học

Nụ cười trên môi những học viên của KNA

Nụ cười trên môi những học viên của KNA

Nhìn các học viên tốt nghiệp chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi

Nhìn các học viên tốt nghiệp chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
下載價目表