與企業攜手達到國際水準
提升國家品牌地位

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH
LOGISTIC - VẬN TẢI

1.

Doanh Nghiệp cung cấp dịch vụ lưu kho, lưu bãi

 

2.

Doanh Nghiệp cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan

 

3.

Doanh Nghiệp cung cấp dịch vụ xếp đỡ con container

 

4.

Doanh Nghiệp đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu

 

5.

Doanh Nghiệp dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật

 

6.

Doanh Nghiệp dịch vụ vận tải đa phương thức

 

QUY TRÌNH CHUNG

Sự hài lòng của khách hàng là thành công của KNA

quy trình chứng nhận

HÀNH TRÌNH CỦA DOANH NGHIỆP

Sự hài lòng của khách hàng là thành công của KNA

TIÊU CHUẨN CHO NGÀNH

Sự hài lòng của khách hàng là thành công của KNA

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU THEO NGÀNH

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU THEO NGÀNH

協會-合作夥伴

客戶的滿意就是KNA的成功

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
下載價目表