與企業攜手達到國際水準
提升國家品牌地位

MENU

Bước 1: Đăng ký Đánh giá Sedex-SMETA

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức Đánh giá Sedex-SMETA để đăng ký chứng nhận.

Bước 2: Tự đánh giá

Doanh nghiệp hoàn thành việc tự đánh giá (SMETA's Pre-Audit Self-Assessment) trước khi cuộc đánh giá chính thức diễn ra.

Bước 3: Chuẩn bị trước đánh giá

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá với tổ chức Đánh giá Sedex-SMETA và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 4: Đánh giá chính thức

Tổ chức Đánh giá Sedex-SMETA tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường, cơ sở vật chất của doanh nghiệp.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình Sedex-SMETA

Tổ chức đánh giá thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc áp dụng Tiêu chuẩn Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Bước 6: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức Đánh giá Sedex-SMETA để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 7: Thẩm định báo cáo đánh giá

Tổ chức Sedex sẽ duyệt xét báo cáo đánh giá của Tổ chức đánh giá SMETA xem có tất cả thông tin cần thiết hay chưa. Nếu thông tin của báo cáo chưa đầy đủ thì Tổ chức Sedex sẽ yêu cầu thông tin bổ sung từ Tổ chức thực hiện đánh giá hoặc doanh nghiệp được đánh giá.

Bước 8: Cấp báo cáo Sedex-SMETA

Tổ chức Sedex cấp báo cáo SMETA cho doanh nghiệp sau khi thẩm định kết quả đánh giá

Bước 9: Tái đánh giá

Doanh nghiệp tái đánh giá Đánh giá Sedex-SMETA sau thời gian 01 (một) năm, quy trình tái đánh giá tương tự như các bước trên.

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
下載價目表