與企業攜手達到國際水準
提升國家品牌地位

MENU

Bước 1: Đăng ký Chứng nhận RBA

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức Chứng nhận RBA để đăng ký chứng nhận.

Bước 2: Tự đánh giá

Doanh nghiệp hoàn thành Bảng câu hỏi tự đánh giá (Self-Assessment Questionnaire - SAQ) trước khi cuộc đánh giá chính thức diễn ra.

Bước 3: Chuẩn bị trước đánh giá

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá với tổ chức Chứng nhận RBA và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 4: Đánh giá chính thức

Tổ chức Chứng nhận RBA tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường, cơ sở vật chất của doanh nghiệp.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình RBA

Tổ chức đánh giá thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc áp dụng Bộ quy tắc ứng xử RBA.

Bước 6: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và gửi lại Kế hoạch hành động khắc phục (CAP - Corrective Action Plan) để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có) cho Tổ chức Chứng nhận RBA.

Bước 7: Thẩm định kết quả đánh giá

Tổ chức chứng nhận RBA sẽ duyệt xét Báo cáo đánh giá (hiển thị số điểm tương ứng với mức độ tuân thủ tiêu chuẩn) và Kế hoạch hành động khắc phục CAP xem có tất cả thông tin cần thiết hay chưa. Nếu thông tin chưa đầy đủ thì Tổ chức chứng nhận RBA sẽ yêu cầu thông tin bổ sung từ doanh nghiệp.

Bước 8: Cấp chứng chỉ RBA (Nếu đủ điều kiện)

Tổ chức chứng nhận RBA sẽ cấp Chứng chỉ RBA (Bạch kim, Vàng hoặc Bạc) cho doanh nghiệp sau khi thẩm định kết quả đánh giá và xác minh doanh nghiệp đạt yêu cầu. Chứng chỉ RBA có hiệu lực trong vòng 02 (hai) năm.

Bước 9: Tái chứng nhận 

Doanh nghiệp tái đánh giá Chứng nhận RBA sau khi Chứng chỉ RBA hết hiệu lực, quy trình tái chứng nhận tương tự như các bước trên.

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
下載價目表