與企業攜手達到國際水準
提升國家品牌地位

MENU

Bước 1: Đăng ký chứng nhận Kosher

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận Kosher để đăng ký chứng nhận

Bước 2: Mô tả sản phẩm Kosher

Doanh nghiệp Mô tả sản phẩm cần chứng nhận Kosher một cách chi tiết, trong đó liệt kê rõ nguyên liệu thành phần và quy trình sản xuất sản phẩm rồi gửi cho Tổ chức chứng nhận Kosher

Bước 3 : Xác minh sản phẩm Kosher

Tổ chức chứng nhận xác minh xem sản phẩm có thuộc phạm vi chứng nhận Kosher hay không và phản hồi cho doanh nghiệp

Bước 4 : Chuẩn bị chứng nhận

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá chứng nhận Kosher với tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 5: Đánh giá hồ sơ, quy trình sản xuất thực phẩm Kosher

Tổ chức chứng nhận Kosher xem xét các tài liệu, hồ sơ cũng như quy trình sản xuất thực phẩm Kosher của doanh nghiệp

Bước 6: Đánh giá thực tế cơ sở

Tổ chức chứng nhận đánh giá thực tế cơ sở vật chất sản xuất thực phẩm Kosher của doanh nghiệp, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường nhà xưởng.

Bước 7: Hành động khắc phục

Nếu trong quá trình đánh giá phát hiện ra các điểm không phù hợp thì doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận Kosher.

Bước 7: Cấp chứng chỉ Kosher

Tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ Kosher có hiệu lực trong vòng 01 (một) năm cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra chắc chắn rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các hành động khắc phục theo yêu cầu

Bước 8: Tái chứng nhận Kosher

Doanh nghiệp tái đánh giá chứng nhận Kosher sau 01 năm khi chứng chỉ hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá chứng nhận lặp lại tương tự như các bước trên.

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
下載價目表