與企業攜手達到國際水準
提升國家品牌地位

MENU

Bước 1: Đăng ký Đánh giá BSCI

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức Đánh giá BSCI để đăng ký chứng nhận.

Bước 2: Tự đánh giá

Doanh nghiệp hoàn thành việc tự đánh giá (Amfori BSCI Self-Assessment) trước khi cuộc đánh giá chính thức diễn ra.

Bước 3: Chuẩn bị trước đánh giá

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá với tổ chức Đánh giá BSCI và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 4: Đánh giá chính thức

Tổ chức Đánh giá BSCI tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường, cơ sở vật chất của doanh nghiệp.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình BSCI

Tổ chức đánh giá thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc áp dụng Tiêu chuẩn Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Bước 6: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức Đánh giá BSCI để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 7: Thẩm định báo cáo đánh giá

Tổ chức Amfori sẽ duyệt xét báo cáo đánh giá của Tổ chức đánh giá BSCI xem có tất cả thông tin cần thiết hay chưa. Nếu thông tin của báo cáo chưa đầy đủ thì Tổ chức Amfori sẽ yêu cầu thông tin bổ sung từ Tổ chức thực hiện đánh giá hoặc doanh nghiệp được đánh giá.

Bước 8: Cấp báo cáo BSCI

Tổ chức Amfori cấp Báo cáo BSCI cho doanh nghiệp sau khi thẩm định kết quả đánh giá

Bước 9: Tái đánh giá

Doanh nghiệp tái đánh giá Đánh giá BSCI sau khi Báo cáo BSCI hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá tương tự như các bước trên.

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
下載價目表