與企業攜手達到國際水準
提升國家品牌地位

MENU

Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 17025:2017

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận ISO 17025 để đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét hợp đồng & Chuẩn bị đánh giá

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá chứng nhận ISO 17025 với tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1

Tổ chức chứng nhận ISO 17025 đánh giá sơ bộ giai đoạn 1 về Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2

Tổ chức chứng nhận đánh giá thực tế giai đoạn 2, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường của doanh nghiệp

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình ISO 17025

Tổ chức chứng nhận thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 17025 của doanh nghiệp

Bước 6: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận ISO để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 7: Cấp chứng chỉ ISO 17025

Không giống như một số chứng chỉ Quốc tế có hiệu lực cố định theo quy định của tổ chức ban hành tiêu chuẩn, hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 17025 phụ thuộc vào tổ chức chứng nhận.Ví dụ:

  • Chứng chỉ ISO 17025 do BoA (Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam) cấp có hiệu lực 03 (ba) năm.
  • Chứng chỉ ISO 17025 do AOSC (Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng) hoặc VACI (Viện công nhận chất lượng Việt Nam) cấp có hiệu lực 05 (năm) năm.

Bởi vậy doanh nghiệp cần cân nhắc khi lựa chọn Tổ chức chứng nhận ISO 17025.

Bước 8: Đánh giá giám sát định kỳ

Doanh nghiệp trải qua các cuộc đánh giá giám sát định kỳ trong thời gian chứng nhận có hiệu lực (12 tháng/lần).

Bước 9: Tái chứng nhận ISO 17025

Doanh nghiệp tái đánh giá chứng nhận ISO 17025 sau khi chứng chỉ hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá chứng nhận lặp lại tương tự như các bước trên.

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
下載價目表