與企業攜手達到國際水準
提升國家品牌地位

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

Đánh giá EcoVadis? Hướng dẫn Xếp hạng Kinh doanh Bền vững đạt thứ hạng cao

KNA CERT cung cấp dịch vụ hỗ trợ Đánh giá EcoVadis về Trách nhiệm xã hội (CSR - Corporate Social Responsibility) theo quy định hiện hành mới nhất cho tất cả các doanh nghiệp trong mọi ngành nghề, lĩnh vực thuộc chuỗi cung ứng Toàn cầu.

ĐÁNH GIÁ ECOVADIS LÀ GÌ?

Đánh giá EcoVadis (một số người có thể gọi là Chứng nhận EcoVadis) là hoạt động kiểm tra, đánh giá và cấp báo cáo, thẻ điểm và huy chương (nếu đủ điều kiện) do tổ chức EcoVadis thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp của Hệ thống quản lý kinh doanh bền vững trong doanh nghiệp.  

→ Xem thêm EcoVadis là gì? Xếp hạng bền vững trong kinh doanh đáng tin cậy

Tư vấn từ chuyên gia

ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ ECOVADIS

Kinh doanh bền vững không phải là phạm trù riêng của lĩnh vực hay đối tượng nào. Vì vậy tất cả các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong mọi ngành nghề với mọi quy mô đều có thể thực hiện Đánh giá EcoVadis để chứng minh việc tuân thủ Trách nhiệm xã hội.

Lưu ý:

Những tổ chức, doanh nghiệp sau không thuộc phạm vi Đánh giá EcoVadis:

 • Sản xuất các sản phẩm thuốc lá (mã ISIC 1200)
 • Khai thác than và than non (phân khu ISIC 05)
 • Sản xuất vũ khí và đạn dược (mã ISIC 2520),
 • Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan (mã ISIC 3030).

LỢI ÍCH KHI ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG KINH DOANH BỀN VỮNG ECOVADIS

Lợi ích với Doanh nghiệp

Việc Đánh giá EcoVadis giúp các Doanh nghiệp:

 • Tuân thủ pháp luật quốc gia và Quốc tế về Quyền lao động
 • Giảm thiểu các cuộc kiểm toán về Trách nhiệm xã hội
 • Thiết lập môi trường làm việc an toàn, lành mạnh
 • Giúp người lao động yên tâm làm việc và cống hiến
 • Thu hút nguồn nhân sự chất lượng và gắn bó lâu dài
 • Ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh
 • Tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm
 • Tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất và hoạt động
 • Cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ
 • Giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động và những rủi ro có thể xảy ra
 • Giảm tác động tiêu cực từ hoạt động kinh doanh tới môi trường
 • Giảm thiệt hại về tài chính, con người và uy tín của doanh nghiệp
 • Là cam kết của doanh nghiệp trong việc kinh doanh bền vững
 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp
 • Tăng sức cạnh tranh trên thị trường
 • Xóa bỏ rào cản xuất khẩu hàng hóa sang các khu vực như: Châu Âu, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, …

Lợi ích với Khách hàng

Sử dụng dịch vụ và lựa chọn sản phẩm của những công ty được Xếp hạng EcoVadis tức là Khách hàng đang:

 • Ủng hộ các doanh nghiệp có ý thức tuân thủ Trách nhiệm xã hội
 • Thúc đấy các hoạt động kinh doanh bền vững
 • Khuyến khích việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong chuỗi cung ứng
 • Đẩy mạnh công cuộc bảo vệ môi trường
 • Đóng góp vào sự phát triển bền vững của nhân loại

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ECOVADIS – XẾP HẠNG KINH DOANH BỀN VỮNG

Bước 1: Đăng ký Đánh giá EcoVadis

Doanh nghiệp đăng ký đánh giá trên trang web EcoVadis (EcoVadis platform - Nền tảng EcoVadis) để bắt đầu quy trình.

Bạn phải tạo hồ sơ, nêu rõ hoạt động kinh doanh của mình và cung cấp thông tin liên hệ của bạn.

Những thông tin này sau đó được EcoVadis sử dụng để xây dựng bảng câu hỏi tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn dựa trên lĩnh vực ngành nghề, quốc gia hoạt động và quy mô tổ chức của bạn. 

Trong đó, quy mô doanh nghiệp được chia thành:

 • XS: Tối đa 25 nhân viên
 • S: 26-99 nhân viên
 • M: 100-999 nhân viên
 • L: Hơn 1000 nhân viên

Bước 2: Hoàn thành Bảng câu hỏi của EcoVadis

Doanh nghiệp nhận được Email chứa tên người dùng, hướng dẫn và liên kết để tạo mật khẩu để truy cập nền tảng sau khi hoàn tất đăng ký EcoVadis .

Khi truy cập vào nền tảng, doanh nghiệp sẽ thấy Bảng điều khiển, nơi bạn có thể kiểm tra tình trạng hiện tại của mình, tin tức mới nhất từ ​​EcoVadis và bạn có thể bắt đầu hoàn thành bảng câu hỏi cũng như tải lên các tài liệu cần thiết lên.

Như đã đề cập ở trên, bảng câu hỏi sẽ được điều chỉnh tùy theo đặc điểm của doanh nghiệp.

Bước 3: Chuyên gia EcoVadis tiến hành phân tích

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành và gửi bảng câu hỏi cho EcoVadis, chuyên gia của EcoVadis sẽ bắt đầu đánh giá các câu trả lời và tài liệu mà doanh nghiệp đã tải lên để kiểm tra xem câu trả lời của bạn có được hỗ trợ bởi các tài liệu phù hợp hay không và có tôn trọng những tiêu chí của Ecovadis hay không.

Quá trình đánh giá và xác minh này sẽ mất khoảng 06 đến 08 tuần.

Bước 4: Công bố kết quả đánh giá EcoVadis

Sau khi thông tin của doanh nghiệp được phân tích và xác minh, kết quả đánh giá sẽ được công bố cho doanh nghiệp thông qua Email. Kết quả sẽ được phản ánh thông qua Thẻ điểm của doanh nghiệp.

Bước 5: Chia sẻ kết quả đánh giá EcoVadis

Sau khi nhận được Thẻ điểm, doanh nghiệp có thể nhận được Huy chương EcoVadis (nếu đủ điều kiện). Doanh nghiệp sẽ có thể chia sẻ kết quả đánh giá trên trang web EcoVadis với các công ty khác trong mạng lưới chuỗi cung ứng của mình.

Thẻ điểm bền vững của EcoVadis có hiệu lực trong 12 tháng sau khi công bố. Sau 12 tháng, doanh nghiệp vẫn có thể truy cập vào Thẻ điểm của mình nhưng sẽ không thể chia sẻ kết quả một cách công khai được nữa.

Đăng ký ngay

KNA CERT CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ ECOVADIS UY TÍN

Thanh điểm EcoVadis

Điểm số này cho phép doanh nghiệp so sánh với các công ty cùng ngành, cũng giúp xác định hiệu suất CSR tổng thể của công ty một cách tuyệt đối. Thang điểm này được áp dụng cho từng trụ cột và cho tổng điểm.

Điểm Xác nhận Trạng thái Mô tả
85-100 Tuyệt vời Cơ hội cao

• Cách tiếp cận CSR có cấu trúc và chủ động

• Cam kết/chính sách và hành động cụ thể về các vấn đề chính kèm theo thông tin triển khai chi tiết

• Báo cáo CSR toàn diện về các hành động và chỉ số hiệu suất

• Thực tiễn đổi mới và được công nhận từ bên ngoài

65-84 Trình độ cao Cơ hội trung bình

• Cách tiếp cận CSR có cấu trúc và chủ động

• Cam kết/chính sách và hành động cụ thể về các vấn đề chính kèm theo thông tin triển khai chi tiết

• Báo cáo cơ bản về hành động hoặc chỉ số hiệu suất

45-64 Đã xác nhận Cam kết

• Cách tiếp cận CSR có cấu trúc và chủ động

• Cam kết/chính sách và hành động cụ thể về các vấn đề chính

• Báo cáo cơ bản về hành động hoặc chỉ số hiệu suất

25-44 Một phần Rủi ro trung bình

• Cách tiếp cận CSR có cấu trúc tối thiểu

• Ít tương tác hoặc hành động hữu hình trên các mục đã chọn

vấn đề (phản ứng)

0-24 Không có Rủi ro cao

• Không có cam kết hoặc hành động cụ thể nào liên quan đến CSR

• Bằng chứng trong một số trường hợp có hành vi sai trái (ví dụ: ô nhiễm, tham nhũng)

Thẻ điểm EcoVadis

a) Thẻ điểm về Tính bền vững

Thẻ điểm EcoVadis phản ánh các thông tin sau:

 • Điểm tổng thể của doanh nghiệp với điểm trung bình của ngành
 • Điểm số của bốn chủ đề bền vững (Môi trường, Lao động & Nhân quyền, Đạo đức, Mua sắm bền vững) và điểm trung bình của ngành cho mỗi chủ đề
 • Trọng lượng mỗi trụ cột (từ 1 đến 4).

Hình ảnh Thẻ điểm chính

Ngoài thẻ điểm chính, doanh nghiệp có thể truy cập vào Thẻ điểm chi tiết cho mỗi trụ cột về tính bền vững. Tại đây, doanh nghiệp sẽ tìm thấy những gì EcoVadis coi là điểm mạnh của công ty bạn, nghĩa là mọi thứ giúp công ty thực hiện chiến lược bền vững (ví dụ: chính sách môi trường tốt, quy trình tuyển dụng được truyền đạt rõ ràng tới ứng viên).

Hình ảnh Thẻ điểm chi tiết của trụ cột Môi trường

Trong thẻ điểm chi tiết, doanh nghiệp sẽ thấy những đề xuất cải tiến cụ thể được EcoVadis xác định thông qua kết quả phân tích. Các lĩnh vực cải tiến được phân loại theo ba cấp độ:

 • Không quan trọng lắm (Màu Xanh lục)
 • Quan trọng bình thường (Màu Cam)
 • Đặc biệt quan trọng (Màu Đỏ)

Minh họa các đề xuất cải tiến được thể hiện trong Thẻ điểm chi tiết của trụ cột Môi trường

b) Thẻ điểm Carbon EcoVadis

Kể từ năm 2021, EcoVadis đặt câu hỏi một cách có hệ thống về chiến lược khí hậu của doanh nghiệp bằng cách yêu cầu thông tin chuyên sâu về:

 • Sự cam kết
 • Hành động
 • Báo cáo

Kết quả xác minh thông tin này là một Thẻ điểm riêng biệt cung cấp thứ hạng cụ thể cho hoạt động quản lý Carbon của doanh nghiệp. Các kết quả được xếp loại từ thấp đến cao bao gồm:

 • Không đủ điều kiện (Insufficient)
 • Người bắt đầu (Beginner)
 • Trung cấp (Intermediate)
 • Trình độ cao (Advanced)
 • Lãnh đạo (Leader)

Thẻ điểm Carbon cũng cung cấp thông tin về điểm mạnh và lĩnh vực cần cải thiện, giống như Thẻ điểm về tính bền vững.

Hiện tại, kết quả của Thẻ điểm Carbon không ảnh hưởng đến điểm EcoVadis tổng thể của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng đối với các kế hoạch giảm lượng Carbon của khu vực tư nhân, điều này có thể không còn tồn tại được lâu nữa.

Huy chương EcoVadis

Điểm tổng thể của EcoVadis (từ 0-100 điểm) phản ánh chất lượng hệ thống quản lý bền vững của doanh nghiệp tại thời điểm đánh giá. Các mức công nhận tính bền vững của EcoVadis dựa trên thứ hạng phần trăm (%) của Điểm tổng thể EcoVadis và Điểm tối thiểu của từng trụ cột.

Tiêu chí cấp của Huy chương EcoVadis được xem xét và thay đổi định kỳ.

a) Tiêu chí cấp Huy chương (Công bố từ ngày 01/01/2023):

 • Bạch kim (Platinum) – TOP 1% (tổng điểm từ 78 đến 100)
 • Vàng (Gold) – TOP 5% (tổng điểm từ 70 đến 77)
 • Bạc (Silver) – TOP 25% cao nhất (tổng điểm từ 59 đến 69)
 • Đồng (Bronze) – TOP 50% cao nhất (tổng điểm từ 50 đến 58)

Trường hợp KHÔNG ĐƯỢC trao huy chương:

 • Điểm tổng thể dưới 50
 • hoặc có điểm chủ đề dưới 30 trong bất kỳ trụ cột nào về Môi trường, Lao động & Nhân quyền và/hoặc Đạo đức
 • hoặc trụ cột Mua sắm bền vững dưới 25 điểm

b) Tiêu chí cấp Huy chương (Dự định công bố vào năm 2024):

 • Bạch kim (Platinum) – TOP 1%
 • Vàng (Gold) – TOP 5%
 • Bạc (Silver) – TOP 15%
 • Đồng (Bronze) – TOP 35%

Từ năm 2024 trở đi, Huy chương EcoVadis sẽ được trao dựa trên ngưỡng phần trăm (%), thay vì phạm vi điểm được sử dụng trước đây cho mỗi cấp Huy chương. Thứ hạng % của một công ty được tính tại thời điểm công bố bảng điểm và xuất hiện ở đầu bảng điểm trực tuyến. Nhờ vậy có thể so sánh hiệu quả hoạt động của một công ty với tất cả các công ty được xếp hạng trong cơ sở dữ liệu của EcoVadis trong 12 tháng trước đó.

Lưu ý:

 • Xếp hạng phần trăm được tính trên tất cả các công ty thuộc tất cả các ngành, không phải theo từng ngành
 • Nếu bạn gửi bảng câu hỏi trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2023 thì bảng câu hỏi đó có thể phải tuân theo các quy định mới nếu thẻ điểm được công bố vào năm 2024.

Huy hiệu EcoVadis

Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí sau đây để nhận được Huy hiệu EcoVadis vào năm 2024:

 • Huy hiệu Cam kết (Committed): Điểm tối thiểu là 45 (thể hiện hiệu suất 'Tốt' trong Phương pháp EcoVadis)
 • Huy hiệu Người đi nhanh (Fast Mover): Điểm từ 34-44 với mức cải thiện tối thiểu 6 điểm so với đánh giá trước đó trong khoảng thời gian 18 tháng

Lưu ý: Các công ty đã được trao Huy chương EcoVadis sẽ không đủ điều kiện nhận Huy hiệu EcoVadis.

Nhận ngay khóa học tiêu chuẩnMIỄN PHÍ

Liên hệ KNA CERT để tìm hiểu dịch vụ Đánh giá EcoVadis

Với tư cách là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam, cùng phương châm: “Cùng Doanh Nghiệp vươn tầm Quốc Tế - Nâng vị thế Thương Hiệu Quốc Gia”, KNA tự hào đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp hoàn thành các chương trình đánh giá CSR, trong đó có Xếp hạng Kinh doanh Bền vững EcoVadis.

KNA CERT sở hữu đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực hướng dẫn triển khai các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội có trên 10 năm kinh nghiệm và liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ để mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho Quý Khách Hàng. Đó không chỉ là chìa khóa thành công của Chúng Tôi mà còn là cơ sở uy tín để Khách Hàng tin tưởng lựa chọn.

 • 99% Khách Hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ
 • 95% Khách Hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ
 • Hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp mỗi năm

KNA CERT cam kết về chất lượng dịch vụ:

 • Quy trình làm việc Khoa học – Chuyên nghiệp
 • Thủ tục tinh giản – Đảm bảo tiến độ
 • Báo phí trọn gói từ A đến Z – Không phát sinh chi phí
 • Hỗ trợ 24/7 – Tận tâm – Trách Nhiệm
 • Chính sách hậu mãi siêu tốt – Kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Hãy liên hệ với KNA CERT ngay hôm nay để tìm hiểu chi tiết về Dịch vụ Đánh giá EcoVadis và nhận báo giá ưu đãi mới nhất năm 2023

 • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Chi nhánh: Tầng 7, Tòa nhà Thủy Lợi 4, 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM
 • Facebook: https://www.facebook.com/KNACertification
 • Hotline: 0968.038.122
 • Email: salesmanager@knacert.com

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
下載價目表